او که شادمانی مردم را نمی خواهد از ما نیست او برده ی بی مزد اهریمن است
خوراکم
My Feed
طریقه ساخت پشه های پارتریج نیپر جدید می فلای (بلو وینگ اولیو) تنگه واشی، دریاچه های تار و هویر و غار رودافشان به آثار ملی پیوستند اموزش گره مخصوص لوری (Rapala knot)
پاییز طالقان

نام ماهیگیر : مهدی پورجنابی
مکان ماهیگیری : طالقان
ماهی : قزل آلای خال قرمز
عکس های دیگر : 1 , 2 , 3 , 4

قزل آلای خال قرمز

نام ماهیگیر : مهدی پورجنابی
مکان ماهیگیری : طالقان
ماهی : قزل آلای خال قرمز
عکس های دیگر : ندارد

ماهیگیری در بلده

صیح ساعت 4 از فردیس حرکت کردیم به قصد بلده.وقتی به اولای جاده رسیدیم هوا تاریک تاریک بود منم که همش می خواستم شرایط آب و ببیتم که گلیه یا نه چند روز قبلش از دوست عزیزم امین شرایط رودخانه رو پرسیده بودم و گفته بودن اب کدر هستش.یکم که هوا روشن شد دیدم بله آقا امین درست گقته بودن و به خودم گفتم ماهیگیری امروزم پر!
ولی بعد از این که به بلده رسیدیم اب کاملا شفاف شد.رفتیم سمت آبشار کلیک و شروع کردم به لانسه کشی،خیلی دوست داشتم فلای کار کنم ولی وسایلم همراهم نبود.بلاخره بعد از یک صبج تا عصر لانسه کشی یم ماهی گرفتم و بعدشم اذت رها سازیش ...


نام ماهیگیر : مهران پورجنابی
مکان ماهیگیری : بلده
ماهی : قزل آلای خال قرمز
عکس های دیگر : ادامه ی مطلب را مشاهده کنید